Slingshot VS Monsters

naciągnij procę myszką i zestrzel potworki piłką.