Line color

Kiedy przyciśniesz lewy przycisk myszy rozpocznie się gra i linia ruszy naprzód. Puść przycisk gdy natrafisz na przeszkodę aby zatrzymać lecący pasek i nie przegrać. W odpowiednim momencie przyciśnij znów by ruszyć dalej. By przejść do kolejnego poziomu doprowadź pasek do końca.