Helicopter Game

Klikaj myszką by unikać przeszkód, im dłużej przytrzymasz lewy klawisz myszki tym wyżej polecisz