Helicopter Game

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

Klikaj myszką by unikać przeszkód, im dłużej przytrzymasz lewy klawisz myszki tym wyżej polecisz