Cube Hopper

skacz po planszy klikając myszą po lewej stronie ekranu dla żółtego koloru i po prawej dla czerwonego