Cosmic Bee

Klikając lewym klawiszem myszki przetransportuj bezpiecznie – omijając przeszkody pszczołę w kosmos