Candy Pop

Zbijaj cukierki minimum dwa obok siebie z tego samego rodzaju